humletankar

När jag var liten kunde jag cyckla och jag älskade det
då visste jag inte attjag inte borde kunna.
Nu vet jag det och därför kan jag inte cyckla längre
så nu är min fråga
är kunskap alltid makt