Sordin

Dom håller mej ifrån sej, på armlängds avstånd jag blir för mycket för dom dom kan inte ta emot mej jag måste lägga band på mej tänka mej för ransonera skruva ner lågan dra ner volymen andas grunt om jag vill komma nära