klara besked

Jag älskar skatteverket! dom kan svara på allt. I dag fick jag ett papper där det står att skkatteverket bedömer risken för att min firma, dvs jag, ska komma på obestånd till 0.08 procent. Det känns tryggt.