Musikterapi

Foto: Emil Erdtman

Foto: Emil Erdtman

Vad är musikterapi?

Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och social samverkan. Musik ger även intellektuell och emotionell påverkan, påverkan på minnesfunktioner, initiativförmåga och motivation.
Forskning har visat att musik också kan påverka fysiologiska variabler som exempelvis blodtryck, puls, andningsfrekvens, kroppstemperatur och immunförsvar.

Detta gör musik till ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet.
Musikterapi är en etablerad, professionell behandlingsform med ett brett internationellt nätverk beträffande utbildning, forskning och terapeutisk verksamhet.
Musikterapeutens arbetsfält spänner över hela livscykeln.

personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Här arbetar vi i första hand med musikens förmåga till kommunikation, där det talade språket inte räcker till, men vi njuter även av glädjen att kunna musicera tillsammans.

Synskadade barn

Här fokuserar vi på musikens möjligheter till att hjälpa till att träna kropps och rumsuppfattning, hörsel och muskelminne, men det kan också handla om att lära sej spela ett musikinstrument för att på så sätt få bättre självkänsla.
Eftersom jag själv är gravt synskadad har jag stor erfarenhet av hur det är att leva med detta funktionshinder och vad man behöver träna på för att det ska gå lättare.